homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/4
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/4

ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ จันทิมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3479

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)