homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/4
person
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/4

ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ จันทิมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3479

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)