ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครู ทวีเกียรติ ดำเหลื่อม

โรงเรียนสตรีระนอง

รายวิชา มัลติมีเดีย