home855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์
personperson_add
855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์

ผู้สอน
ลดาวัลย์ สงทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
34805

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)