homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/5
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/5

ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ จันทิมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3481

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)