หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562


ผู้สอน
กิติพงศ์ โกวิทวณิชชา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562

รหัสวิชา
34815

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

คำอธิบายวิชา

หลักสูตร ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)