homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/6
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/6

ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ จันทิมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ม.6/6

หมายเลขของวิชา (Class ID)
3482

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิธีการทำ Prezi แบบง่าย ๆ ครับ... คลิกเลย...


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)