เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์สุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน