homeคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
personperson_add
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน
person
นาย อนันต์ เดชพรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3485

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์สุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)