homeผู้นำคนรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน
personperson_add
ผู้นำคนรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน

ผู้สอน
นฤเทพ พรหมเทศน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ผู้นำคนรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3499

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นที่ศึกษา วิชาการ หลักสูตร เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การจัดการตนเอง องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ พลวัฒแห่งความเป็นพลเมือง ของชาวลำพูน 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)