เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ผู้นำคนรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พื้นที่ศึกษา วิชาการ หลักสูตร เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การจัดการตนเอง องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ พลวัฒแห่งความเป็นพลเมือง ของชาวลำพูน