ผู้สอน
นฤเทพ พรหมเทศน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ผู้นำคนรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3499

สถานศึกษา

เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำพูน


คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นที่ศึกษา วิชาการ หลักสูตร เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การจัดการตนเอง องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ พลวัฒแห่งความเป็นพลเมือง ของชาวลำพูน