homeรายงานผลการปฏิบัติงาน
person
รายงานผลการปฏิบัติงาน

ผู้สอน
นาย ยงยุทธ ยืนยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายงานผลการปฏิบัติงาน

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35047

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การมอบหมายงานให้บุคลากร / หน้าที่ / ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติราขการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)