รายงานผลการปฏิบัติงาน


ผู้สอน
นาย ยงยุทธ ยืนยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายงานผลการปฏิบัติงาน

Class ID
35047

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คำอธิบายวิชา

การมอบหมายงานให้บุคลากร / หน้าที่ / ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติราขการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)