homeชั้น ม.3_2555 โรงเรียนบ้านห้วยพุน
person
ชั้น ม.3_2555 โรงเรียนบ้านห้วยพุน

ผู้สอน
พิศาล เกียรติ์อุดมศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.3_2555 โรงเรียนบ้านห้วยพุน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3506

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนออนไลน์ ชั้น ม.3  โรงเรียนบ้านห้วยพุน  ยินดีต้อนรับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)