homeชั้น ม.3_2555 โรงเรียนบ้านห้วยพุน
personperson_add
ชั้น ม.3_2555 โรงเรียนบ้านห้วยพุน

ผู้สอน
พิศาล เกียรติ์อุดมศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.3_2555 โรงเรียนบ้านห้วยพุน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3506

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์ ชั้น ม.3  โรงเรียนบ้านห้วยพุน  ยินดีต้อนรับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)