คณิตศาสตร์ 6 ค 16101 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562


ผู้สอน
คณิตตา นวสันชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 6 ค 16101 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา
35070

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books