คณิตศาสตร์ 6 ค 16101 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562


Teacher
คณิตตา นวสันชัย
Current sign in at about 1 year ago

Title
คณิตศาสตร์ 6 ค 16101 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

Class ID
35070

School
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

Description

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)