คณิตศาสตร์ 6 ค 16101 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562


Pengajar
คณิตตา นวสันชัย
Waktu masuk saat ini pada sekitar 1 tahun ago

Keterangan
คณิตศาสตร์ 6 ค 16101 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

Nomor Identifikasi Kelas
35070

Sekolah
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

Keterangan

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)