homeการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
person
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

ผู้สอน
person
นางสาว ธัญลักษณ์ ปรือปรัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

หมายเลขของวิชา (Class ID)
3512

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

2201-2406  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ปวช.2  คอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)