homeTOK Kru'Phooy
person
TOK Kru'Phooy

ผู้สอน
Miss Suda Jantarat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
TOK Kru'Phooy

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3513

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา TOK สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)