homeTOK Kru'Phooy
personperson_add
TOK Kru'Phooy

ผู้สอน
Miss Suda Jantarat
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
TOK Kru'Phooy

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3513

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา TOK สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)