สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนลงทะเบียน เข้าเรียนก่อน ถือว่าสำเร็จพร้อมเรียน

ครูทินกร นาสว่าง