homeสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556
personperson_add
สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556

ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
352

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนลงทะเบียน เข้าเรียนก่อน ถือว่าสำเร็จพร้อมเรียน

ครูทินกร นาสว่าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)