เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ให้นักเรียนลงทะเบียน เข้าเรียนก่อน ถือว่าสำเร็จพร้อมเรียน

ครูทินกร นาสว่าง