สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2556

ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนลงทะเบียน เข้าเรียนก่อน ถือว่าสำเร็จพร้อมเรียน

ครูทินกร นาสว่าง