homeเคมี มัธยมศึกษาตอนปลาย
person
เคมี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สอน
นาย ศักดา เถาวัล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3525

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอด 24 hr. ทุกองศาของความอยากรู้ ที่คุณอยากจะรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)