เคมี มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอด 24 hr. ทุกองศาของความอยากรู้ ที่คุณอยากจะรู้