homeภาวะผู้นำ
person
ภาวะผู้นำ

ผู้สอน
นาย ทองหล่อ ห่อทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาวะผู้นำ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3527

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มนักศึกษาเทศบาลแม่ระมาด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)