สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นม.2 เข้าลงทะเบียนทุกคนก็เสร็จครับ

ครูทินกร  นาสว่าง