homeสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
353

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นม.2 เข้าลงทะเบียนทุกคนก็เสร็จครับ

ครูทินกร  นาสว่าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)