เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียนชั้นม.2 เข้าลงทะเบียนทุกคนก็เสร็จครับ

ครูทินกร  นาสว่าง