คอมพิวเตอร์ ม.6/3 [ง33101]


ผู้สอน
Prapaluck Piama
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.6/3 [ง33101]

Class ID
35324

สถานศึกษา
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
คำอธิบายวิชา

ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รหัสวิชา ง 33101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)