homeการออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน
personperson_add
การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน
ผศ. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3537

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการ ขั้นตอน หรือกระบวนการการออกแบบอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)