การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน
ผู้สอน

ผศ. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3537

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการ ขั้นตอน หรือกระบวนการการออกแบบอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.