homeชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2

ผู้สอน
นางสาว สุภาภรณ์ ภู่ดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3539

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)