homeสุขศึกษารวม
person
สุขศึกษารวม

ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษารวม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
354

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นม. 3 เข้าลงทะเบียนเป็นขั้นตอนแรก ก็เสร็จครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)