เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษารวม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ทินกร นาสว่าง

โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียนชั้นม. 3 เข้าลงทะเบียนเป็นขั้นตอนแรก ก็เสร็จครับ