homeGED105 มนุษย์กับสังคม
personperson_add
GED105 มนุษย์กับสังคม

ผู้สอน
person
นาย อำไพร เพชร์ว่าว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GED105 มนุษย์กับสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3544

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)