homeดนตรีกับครูชูศักดิ์
person
ดนตรีกับครูชูศักดิ์

ผู้สอน
นาย ชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ดนตรีกับครูชูศักดิ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3546

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)