ตจวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผิวหนัง และองค์ประกอบ ภาวะปกติ และผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น แนวทางดูแล รักษาเบื้องต้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภพาและความของผิวพรรณ