homeตจวิทยา
person
ตจวิทยา

ผู้สอน
Dr.nana รัตนา ปานเรียนแสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ตจวิทยา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3547

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผิวหนัง และองค์ประกอบ ภาวะปกติ และผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น แนวทางดูแล รักษาเบื้องต้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภพาและความของผิวพรรณ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)