ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เยื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรกิจ