homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ผู้สอน
นาย สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
355

สถานศึกษา
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เยื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)