ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1


ผู้สอน
นาย สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

รหัสวิชา
355

สถานศึกษา
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

ความรู้เยื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books