homeการจัดการภาครัฐ
personperson_add
การจัดการภาครัฐ

ผู้สอน
person
นาย ธีรสุวัฒน์ กาญจนวรศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการภาครัฐ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3551

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการภาครัฐ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)