การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1.4


ผู้สอน
รัฐเกียรติ ขันการไร่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1.4

Class ID
35563

สถานศึกษา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คำอธิบายวิชา

การออกแบบและเทคโนโลยี 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)