6.1


ผู้สอน
ธัญกร อรัญโสติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
6.1

Class ID
35580

สถานศึกษา
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6/2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)