Computational Science 4/1


Pengajar
วุฒิพงษ์ ศิริโชคตระกูลชัย
Waktu masuk saat ini pada sekitar 4 tahun ago

Keterangan
Computational Science 4/1

Nomor Identifikasi Kelas
35582

Sekolah
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

Keterangan

วิทยาการคำนวณชั้นม.4/1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books