homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ผู้สอน
นาย สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
356

สถานศึกษา
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)