ผู้สอน
นางสาว วันเพ็ญ ไผทพิทักษ์วงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เรคอร์ดและสตริง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3560

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

เรคอร์ดและสตริง

กลุ่มผู้จัดทำ MG