ผู้สอน
นางสาว พิมพ์วรรณ เตจ๊ะเสาร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Twinkle <pointer>


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3562

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง พอยเตอรืและลิงค์ลิสต์