homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ผู้สอน
นาย สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
357

สถานศึกษา
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)