homeAnatomy
personperson_add
Anatomy

ผู้สอน
person
kantapong prabsangob
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Anatomy

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3570

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

                ศึกษาโครงสร้าง กลไกลการทำงาน ของเซลล์ เนื้อเยื่อ ช่องโพรง ของอวัยวะในระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับผิวหนัง กระดูก และข้อต่อ กล้ามเนื้อ การไหลเวียน การหายใจ ในสภาวะปรกติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)