homeAnatomy
person
Anatomy

ผู้สอน
kantapong prabsangob
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Anatomy

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3570

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

                ศึกษาโครงสร้าง กลไกลการทำงาน ของเซลล์ เนื้อเยื่อ ช่องโพรง ของอวัยวะในระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับผิวหนัง กระดูก และข้อต่อ กล้ามเนื้อ การไหลเวียน การหายใจ ในสภาวะปรกติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)