homeม.4/2 Basic EIS CBS 1/2556
person
ม.4/2 Basic EIS CBS 1/2556

ผู้สอน
นาย สมสรรค์ กันยาหลง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/2 Basic EIS CBS 1/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3572

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โปรแกรม EIS


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)