ผู้สอน
นาย สมสรรค์ กันยาหลง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.4/2 Basic EIS CBS 1/2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3572

สถานศึกษา

โรงเรียนชนบทศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โปรแกรม EIS