home.::RK::. วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
personperson_add
.::RK::. วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ผู้สอน
person
นางสาว ศศิธร โสวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
.::RK::. วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3574

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)