homeวิชาวิทยาการคำนวณ 2 (ม.2 ห้อง 1)
personperson_add
วิชาวิทยาการคำนวณ 2 (ม.2 ห้อง 1)

ผู้สอน
นาย วรกิตติ์ กำแพงเมือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาการคำนวณ 2 (ม.2 ห้อง 1)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
35785

สถานศึกษา
โรงเรียนสิริรัตนาธร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาการคำนวณ 2 (ม.2 ห้อง 1)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)