3106-2004 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร


ผู้สอน
นาย อรรถพล เพชรห้วน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
3106-2004 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

Class ID
35836

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
คำอธิบายวิชา

ปวส.1/1และ ปวส.2/2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)