วิชาวิทยาการคำนวณเพิ่มเติม (ม.5 ห้อง 3)


ผู้สอน
นาย วรกิตติ์ กำแพงเมือง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาวิทยาการคำนวณเพิ่มเติม (ม.5 ห้อง 3)

รหัสวิชา
35838

สถานศึกษา
โรงเรียนสิริรัตนาธร

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาการคำนวณเพิ่มเติม (ม.5 ห้อง 3)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)