4140309 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร รหัส 60 (1/2562)


ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4140309 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร รหัส 60 (1/2562)

รหัสวิชา
35853

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร เป็นรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาส่งเสริมการเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books