homeวิชาการวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1-62
personperson_add
วิชาการวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1-62

ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1-62

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
35900

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีสารสนเทสการเกษตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)