home06-213-302, 06-213-403 Marine Geology 1/2562
person
06-213-302, 06-213-403 Marine Geology 1/2562

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
06-213-302, 06-213-403 Marine Geology 1/2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35971

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

06-213-302, 06-213-403 ธรณีวิทยาทางทะเล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)