home1_2562 BIT 3/2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจ
person
1_2562 BIT 3/2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจ

ผู้สอน
อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
1_2562 BIT 3/2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
35974

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คำอธิบายวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2562 วิชา ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจ (Application Software for Business)

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BIT 3/2)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)