home1_2562 BIT 3/2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจ
personperson_add
1_2562 BIT 3/2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจ

ผู้สอน
อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1_2562 BIT 3/2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
35974

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2562 วิชา ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจ (Application Software for Business)

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BIT 3/2)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)