การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ


ผู้สอน
รัตติภรณ์ บุญทัศน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ

รหัสวิชา
36099

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

ปี 3 วันจันทร์ เวลา 13:00-16:00 น. ห้อง 05-205


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books