homeสารสนเทศสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ปี 1 (1/2562)
person
สารสนเทศสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ปี 1 (1/2562)

ผู้สอน
รัตติภรณ์ บุญทัศน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
สารสนเทศสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ปี 1 (1/2562)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36100

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปี 1 วันศุกร์ เวลา 08:00-12:00 น.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)