homeการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
person
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้สอน
วิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36148

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)