homeการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
personperson_add
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้สอน
วิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36148

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)