BUSI 322

ผู้สอน
นาย วีระพันธ์ แก้วรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BUSI 322

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
36157

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวทางการผสมผสาน ความรู้ความชำนาญ ตลอดจนทฤษฎีการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เกิดช่องทางหรือแนวปฏิบัติใหม่ในการบริหารจัดการธุรกิจเป็นการสร้างโอกาสใหม่แห่งความสำเร็จในการประกอบการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)