BUSI 322


ผู้สอน
นาย วีระพันธ์ แก้วรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
BUSI 322

รหัสวิชา
36157

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวทางการผสมผสาน ความรู้ความชำนาญ ตลอดจนทฤษฎีการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เกิดช่องทางหรือแนวปฏิบัติใหม่ในการบริหารจัดการธุรกิจเป็นการสร้างโอกาสใหม่แห่งความสำเร็จในการประกอบการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books