homecomputer m.1/1
person
computer m.1/1

ผู้สอน
พัฒน์นันทน์ ชำนาญเนตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
computer m.1/1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
36180

สถานศึกษา
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย

คำอธิบายวิชา

1/1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)